Thực hiện công văn số 1602/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 về phương án cho học sinh, học viên đi học trở lại của UBND Thành phố Hà Nội và công văn số 1341/SGDĐT_VP ngày 29/4 về phương án cho học sinh sinh viên đi học trở lại của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Thực hiện công văn số 653/UBND_VP ngày 29/4/2020 về việc đảm bảo an toàn,chống dịch Covid 19 khi học sinh đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận của UBND quận Ba Đình và công văn số 41/PGDĐT ngày 5/6/2020 về việc tổ chức dạy và học khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid 19 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba ĐÌnh.


   Theo công văn  trẻ mầm non và học sinh tiểu học sẽ bắt đầu trở lại trường từ ngày 11/5/2020, sau hội nghị giao ban BGH các trường MN công lập trong quận, trường MN Họa Mi đã tổ chức họp và xây dựng phương án, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, UBND quận, PGD ĐT quận Ba Đình và các Bộ, Ngành có liên quan nhằm  chuẩn bị các điều kiện thiết yếu, đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường.

     Các khối lớp học đều lên kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến lớp như: bố trí dãn cách phụ huynh trong giờ đón trả trẻ, dãn cách vị trí học sinh trong các hoạt động học tập, vui chơi ở lớp, khuyến khích phụ huynh  100% đeo khẩu trang  cho các con học sinh  rửa tay sát trùng và đo thân nhiệt trước khi vào lớp học ...

   Công tác vệ sinh phòng nhóm, các khu vực trong và ngoài lớp học được CB-GV-NV nhà trường triển khai nhanh chóng và ưu tiên hàng đầu.
   Sau đây là một số hình ảnh về công tác chuẩn bị đón trẻ trở lại trường sau hơn 2 tháng nghỉ dịch của  CB_GV_NV trường MN Họa Mi.

Các khu ngoài lớp học được vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị đón trẻ trở lại trường.

Các khu ngoài lớp học được vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị đón trẻ trở lại trường.

 

 

6ae86419bad8408619c9.jpgCác khu ngoài lớp học được vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị đón trẻ trở lại trường.

Các khu ngoài lớp học được vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị đón trẻ trở lại trường.

 

 

Đồ dùng bán kí túc, đồ chơi được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến lớp.

Đồ dùng bán kí túc, đồ chơi được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến lớp.

Đồ dùng bán kí túc, đồ chơi được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến lớp.

 

Đồ dùng bán kí túc, đồ chơi được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến lớp.

Đồ dùng bán kí túc, đồ chơi được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến lớp.

Đồ dùng bán kí túc, đồ chơi được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến lớp.

 

TT y tế quận Ba Đình tổ chức khun khử khuẩn trong toàn trường.

Nhà trường đã mua 2 máy khử khuẩn không khí bằng dung dịch Nano Silver an toàn với trẻ  
 để phun hàng tuần cho các lớp học.

Nhà trường đã mua 2 máy khử khuẩn không khí bằng dung dịch Nano Silver an toàn với trẻ  
 để phun hàng tuần cho các lớp học.

 

Mọi thứ đã sẵn sàng chào đón các bé trở lại trường học.

Mọi thứ đã sẵn sàng chào đón các bé trở lại trường học.

Mọi thứ đã sẵn sàng chào đón các bé trở lại trường học.