Thực hiện theo CV số 1142/SGDĐT-CTTT ngày  03/5/2021 về việc cho HS tạm dừng đến trường để PCDB Covid-19;
Ban giám hiệu trường Mầm non Họa Mi thông báo lịch nghỉ học tới 100% các đc CBGVNV và PHHS của nhà trường.

Thực hiện theo CV số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 về việc cho HS tạm dừng đến trường để PCDB Covid-19;  Ban giám hiệu trường Mầm non Họa Mi thông báo lịch nghỉ học tới 100% các đc CBGVNV và CMHS của nhà trường: 

         Trẻ nghỉ học bắt đầu từ ngày 04/5/2021 cho tới khi có thông báo lại của Thành phố Hà Nội.
-BGH nhà trường cùng toàn thể CBGVNV sẽ thực hiện tổng VS, khử khuẩn toàn bộ các phòng, nhóm, lớp...để phòng chống dịch bệnh.
-Nhà trường kêu gọi CBGVNV và PHHS thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh tại gia đình, nhà trường và nơi công cộng bằng quy tắc 5K.
Nhà trường xin thông báo để cha mẹ học sinh được biết. Đề nghị các vị CMHS quan tâm, chăm sóc sức khoẻ của trẻ tại nhà và tuân thủ khai báo y tế để bảo vệ cộng đồng.