Năm 2020-2021, đại dịch Covid-19 lan rộng trên nhiều tỉnh thành của nước ta và trên khắp  thế giới.Với tinh thần hướng về Tổ quốc, hướng về tuyến đầu chống dịch; thiết thực ủng hô lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ và UBMTTQ Việt Nam.Trường Mầm non Họa Mi phát động phong trào:

"Chia sẻ yêu thương- Chung tay chống dich"