STEAM là phương pháp dạy học theo dự án đang thực hiện ở các nước tiên tiến trên thế giới. Với Giáo dục mầm non Việt Nam thì STEAM là phương pháp giáo dục đang khuyến khích thực hiện trong các trường mầm non hiện nay. Ngày 30-31/3 trường MN Họa Mi tổ chức buổi kiến tập cho giáo viên nhà trường với 2 dự án" Làm nhà nổi chống lũ" và "Tạo màu kem trang trí bánh sinh nhật" ở các lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi và mẫu giáo bé 3-4 tuổi.

STEAM là phương pháp dạy học theo dự án đang thực hiện ở các nước tiên tiến trên thế giới. Với giáo dục mầm non Việt nam thì STEAM là phương pháp giáo dục đang khuyến khích thực hiện trong các trường mầm non VN hiện nay.

Phương pháp giáo dục này là cách tiếp cận liên môn học. Qua các hoạt động STEAM sẽ trang bị cho các con học sinh những kĩ năng ở nhiều lĩnh vực, hướng tới vận dụng các kiến thức để giải quyết các vấn đề gặp phải trong thực tế. Với STEAM sẽ giúp hình thành những phẩm chất của công dân thế kỉ 21.

Trường MN Họa Mi đã tổ chức kiến tập Dự án " Làm nhà nổi chống lũ" tại lớp mẫu giáo lớn A1- A4  và  Dự án " Tạo màu kem trang trí bánh sinh nhật: tại lớp mẫu giáo bé C1-C5 cho 100% giáo viên nhà trường được tham dự. Đây cũng là dịp bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên của của tổ chuyên môn dạy với giáo viên. Qua đó giúp GV nhà trường dần tiếp cận với PPGD hiện đại này nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

Cùng xem các con học sinh  mẫu giáo lớn 5-6 của chúng ta thông minh và sáng tạo như thế nào qua quá trình từ các nguyên vật liệu đơn giản, đồ vật đã qua sử dụng sẽ tạo nên được những ngôi nhà nổi giúp đỡ đồng bào miền trung qua cơn lũ lụt  và các con học sinh mẫu giáo bé 3- 4 tuổi từ 3 màu cơ bản  đã tạo được những màu kem mới từ để trang trí bánh sinh nhật tặng cô giáo nhé.

Text below

Các nguyên vật liệu đã qua sử dụng được thực hiện trong dự án Steam

Các nguyên vật liệu đã qua sử dụng được thực hiện trong dự án Steam

Các hoạt động của Dự án " Nhà nổi chống lũ " của lớp mẫu giáo lớn 5-6 tuổi A1- A4

Text below

Text below

Text below

 

Text below

Text below

Text below

 

 

Text below

Text below

ee463ccd6eb59cebc5a4.jpg

Text below

 

Text below

7a0e28f7908f62d13b9e(1).jpg

Text below

Text below

Text below

Text below

Text below

 

Các hoạt động của dự án " Tạo màu kem trang trí bánh sinh nhật" của các bé lớp mẫu giáo bé 3-4 tuổi C1- C5

Text below

Text below

Text below

 

Text below

Text below

Text below

 

Text below

Text below

0417bc6a6f6c9d32c47d.jpg

Text below