"Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng". (Chủ tịch Hồ Chí Minh) 

 

       Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ về công tác công tác xây dựng và phát triển đảng viên. Ngày 16  tháng 03 năm 2019 Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi  đã long trọng tổ chức :

- Lễ kết nạp đảng viên mới cho 04  quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hoa- Nguyễn Thị Hằng- Nguyễn Thị Dung và Trần Hồng Điệp .

- Lễ trao quyết định đảng viên chính thức cho 03 đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng- Phan Thế Quân và Nguyễn Thị Thu

Buổi lễ đã được long trọng tổ chức tại Đền Hùng- Phú Thọ trong một ngày đầu xuân đẹp trời.

Dự Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ Trường Mầm non Họa Mi có:

- Đ/c NGuyễn Thanh Hằng  - Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường.

-Các thành viên trong Ban chi ủy chi bộ Mầm non Họa Mi.

-Cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ trường Mầm non Họa Mi

        Đ/c Nguyễn Thanh Hằng- Bí thư chi bộ đọc và trao quyết định kết nạp đảng viên của Quận ủy Ba Đình  cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hoa- Nguyễn Thị Hằng- Nguyễn Thị Dung và Trần Hồng Điệp . Chi bộ trường Mầm non Họa Mi đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng đạo đức, học tập , sáng tạo có những cống hiến về chuyên môn và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

         Với các đồng chí được nhận Quyết định đảng viên chính thức, đ/c Nguyễn Thanh Hằng cũng mong muốn các đồng chí tiếp tục quyết tâm  tu dưỡng đạo đức cách mạng,  giữ vững lập trường cách mạng, trau dồi công tác chuyên môn, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để nêu gương  Đảng viên DDCS Việt nam trong thời đại mới.

          Buổi lễ được tổ chức ở Đền Hùng- Phú Thọ , nơi  di tích lịch sử  nổi  tiếng của Việt Nam chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ với những đảng viên mới của Chi Bộ Mầm non Họa Mi

         Sau một thời gian khẩn trương buổi lễ kết nạp Đảng viên mới đã thành công tốt đẹp. Chi bộ Trường Mầm nonHọa Mi đã đón nhận thêm những đ/c Đảng viên mới góp phần xây đựng Đảng ngày càng phát triển vững mạnh.