Sáng ngày 11/03/2021 các giáo viên, nhân viên trường Mầm non Họa Mi tham gia ngày Hội CNTT do phòng GD&ĐT quận Ba Đình tổ chức

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-PGDĐT ngày 26/02/2021 của Phòng GDĐT quận Ba Đình về việc tổ chức cuộc thi “ Kỹ năng Công nghệ thông tin” quận Ba Đình năm học 2020-2021;

Với mục đích phổ biến và nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy và bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đối với nhân viên văn phòng trong nhà trường. Sáng nay, ngày 11/3/2021 trường Mầm non Họa Mi đã cử 02 giáo viên và 01 nhân viên tham gia thi CNTT đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.Địa điểm thi: tại trường Tiểu học Hoàng Diệu với 155 thí sinh tham gia.

Đối với giáo viên: Thi kỹ năng lập trình ứng dụng trên các thiết bị trên nền tảng IOS  và kỹ năng xây dựng bài giảng e-learning.với thời gian là 90 phút.

 

                         Các giáo viên tham gia thi thiết bị trên nền tảng IOS và Android; Kỹ năng xây dựng bài giảng E-learning

Đối với nhân viên: Thi kỹ năng tin học văn phòng với thời gian làm bài 60 phút.

Kỹ năng tin học văn phòng

Thông qua Ngày hội Công nghệ thông tin, tập thể Cb-GV-NV trường Mầm non Họa Mi tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, nhằm phát huy dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục./.