Trước những lo ngại tình hình dịch Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay, thực hiện Thông báo số 775/TB-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của  UBND Thành phố Hà Nội; công văn chỉ đạo của các cấp lãnh đạo của UBND quận Ba Đình; Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ba Đình,  ngày 31/07/2020 trường Mầm non Họa Mi đã triển khai các nội dung về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 đến toàn thể  CB-GV-NV và cha mẹ học sinh trong nhà trường.

Thực hiện công văn số 81 và số 82/ PGD&ĐT Ba Đình ngày 30/07/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới,  Ban giám hiệu trường Mầm non Họa Mi đã triển khai các nội dung của công văn đến toàn thể CB-GV-NV và cha mẹ học sinh nhà trường tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho trẻ và gia đình mình:

- Cho trẻ đeo khẩu trang khi ra ngoài, khi tham gia các phương tiện công cộng.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay.

- Hạn chế đi đến nơi công cộng, các khu vực tập trung đông người. Hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết.

-  Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình:  https://www.bluezone.gov.vn.

- Chủ động thông báo với giáo viên lớp, với nhà trường về lịch trình du lịch, di chuyển của  trẻ và gia đình mình khi qua những địa điểm vùng dịch đã được cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhà trường lập danh sách báo cáo với PGD & ĐT. Chủ động cho con nghỉ học, tự cách ly tại nhà, tuân thủ các biện pháp vệ sinh phòng dịch đã được khuyến cáo khi cần thiết.

- Phối hợp tốt với giáo viên để thực hiện đầy đủ các qui định về đảm bảo vệ sinh khi cho trẻ đến lớp.

-Tăng cường vệ sinh phòng nhóm, vệ sinh môi trường, đồ dùng sinh hoạt của trẻ ở tại trường, lớp.

-Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời cho PGD, Ban chỉ đạo phường và các cấp có thẩm quyền với những trường hợp bất thường xảy ra tại nhà trường.

Tất cả chung tay phòng chống đại dịch Covid 19.