Ngày 16/5/2019, Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành uỷ Hà Nội; Kế hoạch số 67-KH/QU ngày 03/8/2017 của Quận uỷ Ba Đình về ban hành “Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp của thành phố với Nhân dân trên địa bàn” Chi bộ, BGH trường MN Họa Mi đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường với phụ huynh về công tác phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và  giáo dục trẻ  tại trường MN Họa Mi năm học 2018- 2019.
        Với mục tiêu:
  -Phát huy quyền làm chủ, đảm bảo thực hiện tốt chức năng giám sát của phụ huynh tham gia đóng góp xây dựng nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
  -Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, của Ban giám hiệu nhà trường; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, phản ánh, kiến nghị của CBGVNV và phụ huynh. Tuyên truyền phổ biến các kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ; đồng thời tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của CBGVNV và phụ huynh, tạo sự đồng thuận cao giữa nhà trường và phụ huynh trong việc triển khai các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ với  sự  phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường tại trường Mầm non.

-Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.
       Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện và mang tính xây dựng cao. Tại buổi đối thoại, đã có  23 ý kiến của các bậc phụ huynh đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn đang vướng mắc, tồn tại và kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 

Cán bộ- giáo viên- nhân viên và đại diện phụ huynh các lớp được mời tham gia hội nghị. Đ/c Trần Anh Văn- Phó Bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo về công tác phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và  giáo dục trẻ  tại nhà trường năm học 2018- 2019.

Ngoài các ý kiến đăng kí đối thoại  trên phiếu, các vị phụ huynh còn đưa ra đóng góp thêm các ý kiến với nhà trường.


    Với tinh thần cởi mở, dân chủ, trao đổi, chia sẻ trực tiếp giữa nhà trường với các bậc phụ huynh ,Ban giám hiệu trường Mầm non Họa Mi đã kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, đề xuất của các bậc phụ huynh của nhà trường và xin lĩnh hội tất cả các ý kiến quý báu trên và sẽ nghiên cứu để đưa vào kế hoạch trong các năm học tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối kết hợp của gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

Đ/ c Nguyễn Thanh Hằng- Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường đã trả lời tại hội nghị

Về dự Hội nghị có Bà Cao Ngọc Hương- Cán bộ phòng Nội vụ của UBND quận Ba Đình.