Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 13/05/2021  Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo số 1638/TB-SGDĐT về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Căn cứ vào thông báo trên và thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Ba Đình, trường Mầm non Họa Mi thông báo tới toàn thể cán bộ- giáo viên- nhân viên nhà trường cùng các bậc phụ huynh về việc thay đổi kế  hoạch kết thúc năm hoc 2020-2021.

 

 

                    

UBND QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

                                   

                   Số:       /MNHM

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập  -  Tự do -  Hạnh phúc

 

 
  

   Ba Đình, ngày  14 tháng 5 năm 2021

 

  

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi kế hoạch kêt thúc năm học 2020-2021

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 13/05/2021  Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo số 1638/TB-SGDĐT về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Căn cứ vào thông báo trên và thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Ba Đình, trường Mầm non Họa Mi thông báo tới toàn thể cán bộ- giáo viên- nhân viên nhà trường cùng các bậc phụ huynh:

1. Học sinh toàn trường sẽ nghỉ hè sớm bắt đầu từ ngày 15/05/2021.

2. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên nhà trường sẽ không tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2020-2021 và Têt Thiếu nhi 1/6 như theo dự kiến.  Nhà trường sẽ gửi phiếu khen và quà cho các con đến từng lớp (GV các lớp sẽ thông báo cụ thể lịch phát cụ thể đến quí vị phụ huynh).

3. Lễ ra trường cho học sinh khối Mẫu giáo Lớn sẽ tùy tình hình thực tế khi dịch bệnh ổn định nhà trường sẽ có thông báo tới quí vị  phụ huynh.

4. Đối với các con khối Mẫu giáo lớn đã được cấp mã số, các cô giáo sẽ chuyển đến CMHS để tiện trong việc nhập học vào lớp 1 cho các con tại trường tiểu học.

5. Kế hoạch học hè và tuyển sinh sẽ có thông báo ngay khi có quyết định của UBND Thành phố và UBND Quận.

6. Ban giám hiệu và bộ phận văn phòng vẫn làm việc tại trường để tiếp nhận và giải quyết các công việc.

Trong thời gian nghỉ hè, kính đề nghị các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chú ý tới sức khỏe của con,  nhắc nhở các con thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 và đảm bảo an toàn cho các con.

Chúc các con học sinh cùng gia đình một kì nghỉ hè an toàn và góp phần cùng cả nước chống dịch./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Ban giám hiêu;

- Các lớp, tổ bộ phận;

- TB tới CMHS;

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Hằng