Trước diễn biến khó lường của dịch Covid - 19,  ngày 15/02/202, UBND TP Hà Nội đã gửi Công văn số 460/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19.
Trường Mầm non Họa Mi xin thông báo tới các bậc PHHS để quản lý con em tại nhà, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, khai báo y tế nếu đi qua vùng dịch, phối hợp cùng với giáo viên lớp thực hiện các nội dung học tập các con kịp thời. Sau khoảng thời gian này, nhà trường sẽ thông báo  tới cha mẹ học sinh khi có lịch đi học trở lại.

Trân trọng.

Kính gửi Quý Phụ huynh Học sinh văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.