Trường Mầm non Họa Mi tuyển sinh năm học 2021-2022 ở tất cả các lứa tuổi Nhà trẻ 24-36 tháng và lứa tuổi Mẫu giáo.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phụ huynh học sinh có thể đăng kí tại Website của nhà trường.

Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25/5/2021 của  UBND quận Ba Đình về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận Ba Đình;

Căn cứ vào thực tế số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh và phân tuyến tuyển sinh năm học 2021-2022;

Căn cứ vào  các điều kiện thực tế cuả nhà trường;

Trường Mầm non Họa Mi tuyển sinh năm học 2021-2022.

 

 Phụ huynh đăng kí trực tuyến (nhấn tải tại đây)