THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

       Năm học 2018 - 2019 trường mầm non Hoạ Mi sẽ tuyển sinh các cháu có hộ khẩu thường trú tại phường Thành Công ở các tổ dân phố 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38      

 I/ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Tổng số trẻ tuyển sinh là 240 cháu chia vào các độ tuổi như sau:

                            - Các bé sinh năm 2017 (Nhà trẻ)           : 70 cháu

                            - Các bé sinh năm 2016 (Mẫu giáo bé)   : 80 cháu

                            - Các bé sinh năm 2015 (Mẫu giáo nh): 60 cháu

                            - Các bé sinh năm 2014 (Mẫu giáo lớn)  : 30 cháu

II/ THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1/Thời gian đăng ký tuyển sinh

  1. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

Từ ngày 4/7/2019 đến 6/7/2019 (Chỉ đăng ký được trong 3 ngày) Phụ huynh đăng ký cho con tại trang Web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/.(chỉ có trẻ 5 tuổi đúng tuyến mớí được dăng ký tuyển sinh trực tuyến) khi phụ huynh nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công (đây là hình thức đăng ký, chưa phải trúng tuyển) sẽ mang hộ khẩu và bản sao giấy khai sinh đến trường để đối chiếu theo  thời gian thông báo của trường.    

  1. Đăng ký tuyển sinh tực tiếp tại trường: Từ 8h00 - 11h00.

       - Từ ngày 4/7/2019 đến 5/7/2019: Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tiếp các lứa tuổi trẻ sinh năm 2015, 2016, 2017.         

      - Từ ngày 15/07/2019 đến 18/7/2019:

            + Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp và đối chiếu hồ sơ học sinh tuyển sinh trực tuyến phổ cập trẻ 5 tuổi trong tuyến (Sinh n¨m 2014). Nếu hồ sơ trùng khớp, đầy đủ và hợp lệ thì nhà trường sẽ tiếp nhận và phát đơn xin học cho phụ huynh.

      + Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp các lứa tuổi trẻ sinh  năm 2015, 2016, 2017

     2/ Phương thức tuyển sinh

       Sau khi tổng hợp số trẻ đăng ký xin học tại trường, nhà trường sẽ tiến hành tuyển sinh theo hai phương án:

Phương án 1: Nếu số học sinh đăng ký xin học không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh à nhà  trường sẽ tiến hành tuyển thẳng và phát đơn xin học theo giấy hẹn.

Phương án 2: Nếu số học sinh  đăng ký xin học vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh à nhà trường sẽ tổ chức bốc thăm theo giấy hẹn. Các cháu trúng tuyển sẽ sang phòng tuyển sinh để nhận đơn xin học.

       3/ Thời gian nộp hồ sơ:   

Từ ngµy 15/07/2019  đến  18/07/2019:  NhËn hå s¬ nhập học các lứa tuổi.

      4/Thời gian nhận phiếu vào lớp :

                 - Từ ngày 22/07/2019 đến 23/7/2019: Phụ huynh đến trường xem danh sách, nhận phiếu vào lớp, làm thủ tục nhập học cho học sinh mới các lứa tuổi.

             Lưu ý: Sau ngày hẹn nếu các cháu đã trúng tuyển ko đến làm thủ tục nhập học, nhà trường sẽ  loại ra khỏi danh sách trúng tuyển.

     *Hồ sơ xin học gồm:

                           - Đơn xin học ( điền theo mẫu)

                             - Bản sao giấy khai sinh

                             - Bản photo hộ khẩu không cần công chứng ( Kèm theo bản chính để đối chiếu)

                                                                                                                                                                   

                                                                             HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MN HOẠ MI