Thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 đối với GD Mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên của Bộ GD&ĐT. Trường Mầm non Họa Mi xin thông báo với phụ huynh và các con học sinh như sau:

Ngày 1/9/2020 (Thứ ba) Trường Mầm non Họa Mi bắt đầu đón các con học sinh toàn trường trở lại đi học bình thường để bước vào năm học mới, phụ huynh đưa con vào lớp theo danh sách dán tại bảng thông báo ở sân trường.

Từ ngày 3/9/2020 (thứ năm) các con học sinh đi học bình thường.

Ngày 5/9/2020( thứ bảy)  các con đến dự Khai giảng năm học mới 2020-2021. (sẽ có lịch trình cụ thể )

 Lưu ý: Phụ huynh thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 : đeo khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh, phối hợp với GV  đo thân nhiệt cho con trước khi vào lớp.