Thực hiện Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành qui định về kiểm định chất lượng GD và công nhận trường Chuẩn quốc gia, Công văn số 5481/SGDĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 và được tham gia các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT Hà Nội, phòng GD&ĐT quận Ba Đình tổ chức, BGH trường MN Họa Mi  đã triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn của cấp học mầm non đúng quy định kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/ TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT.
    Ngày 10/12 vừa qua trường MN Họa Mi đã đón đoàn Đánh giá ngoài số 42 của Sở GD & ĐT Hà nội về kiểm tra công tác tự đánh giá của nhà trường giai đoạn 2015-2019.
    Sau một thời gian làm việc khẩn trường Đoàn đánh giá ngoài đã đi đến kết luận : Nhất trí với mức đánh giá của nhà trường: 25/27 tiêu chí đánh giá đạt mức cao nhất và đạt Mức độ 2 về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non. Bên cạnh những ưu điểm đánh giá ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ CB-GV-NV nhà trường đã đạt được trong những năm qua để đạt được những thành tích về chất lượng Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại trường, sự góp ý của các thành viên trong đoàn đánh giá sẽ giúp BGH nhà trường có cái nhìn tổng thể về công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhận ra những tồn tại, hạn chế của mình để có những biện pháp cải tiến, đổi mới trong quản lý nhằm từng bước đưa nhà trường đạt được những mục tiêu phát triển giáo dục và đáp ứng với yêu cầu đổi mới của đất nước nói chung và ngành học Mầm non nói riêng.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi làm việc của đoàn đánh giá với nhà trường.

Đoàn đánh giá ngoài số 42 với Hội đồng tự đánh giá của nhà trường.

Đoàn đánh giá ngoài số 42 với Hội đồng tự đánh giá của nhà trường.

Đoàn đánh giá ngoài số 42 với Hội đồng tự đánh giá của nhà trường.

 

Các minh chứng lưu trữ trong các năm học

Các minh chứng lưu trữ trong các năm học

Các minh chứng lưu trữ trong các năm học

 

 

Phòng Thể chất

Phòng vi tính

Phòng Nghệ thuật

 

 

Phòng Tiếng Anh

Phòng Nghệ thuật

Thư viện cho bé.

 

 

 

Không gian sáng tạo Nghệ thuật

Khu vui chơi ngoài trời

Quang cảnh các lớp học